Puheviestinnän perusteet

Ajankohta: 20.11.2023 - 24.11.2023

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kurssikieli: Suomi

Kurssilla harjoitellaan erilaisia puheviestintätilanteita, opitaan rakentamaan puhe-esityksiä sekä havainnollistamaan sanomaa. Kurssi sisältää paljon harjoituksia ja palautekeskusteluja, jotka tukevat kehittymistä ja lisäävät esiintymisvarmuutta.

Kohderyhmä: kaikki jäsenet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • suunnitella jäsentyneen puhe-esityksen
  • ottaa huomioon yleisön ja viestintätilanteen vaatimukset
  • pitää suunnittelemansa puhe-esityksen yleisön edessä
  • havainnollistaa esitystään teknisin ja kielellisin keinoin

Kurssin suorittamisesta opintopisteineen on mahdollista kirjata merkintä opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Näin voit hyödyntää opintosuoritusta esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemisessa ja osaamisesi voidaan lukea hyväksi myös muiden tutkintojen suorittamisessa. Halukkuus Koski-merkintään kysytään kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Takaisin Tapahtumat-sivulle