Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Ajankohta: 18.09.2023 - 22.09.2023

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Järjestöaktiivit

Kurssikieli: Suomi

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 oppituntia) tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana.

Peruskoulutuksessa opittaviksi edellytettävien tietojen ja taitojen hallinta varmistetaan teoria- ja näyttökokeella.

Kurssin kohderyhmä on ammattiosaston aktiivit.

Kurssin keskeinen sisältö:

  • Perehdytään järjestyksenvalvojan tehtäviin
  • Tutustutaan siihen, mitkä ovat järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet.
  • Opitaan voimakeinojen käytön teoriaa ja tehdään harjoituksia.
Takaisin Tapahtumat-sivulle