Ihmissuhteet työpaikalla

Ajankohta: 16.05.2022 - 20.05.2022

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Järjestöaktiivit

Kurssikieli: Suomi

Kurssi kaikille työyhteisönsä hyvinvoinnista ja kehittämisestä kiinnostuneille jäsenille.

Kiire, väsymys, muutospelko ja ristiriidat vaivaavat usein työyhteisöjä. Työilmapiirin kehittämiseen tarvitaan taitoa analysoida ongelmien taustaa, kykyä ymmärtää ihmisten erilaisia tapoja reagoida työyhteisön tapahtumiin sekä ihmissuhdeosaamista.

Kurssilla harjoitellaan ongelmatilanteiden puheeksi ottamista, ratkaisukeskeistä toimintamallia sekä ihmissuhdejohtajuuden välineitä. Harjoitusmateriaalina ovat opiskelijoiden esiin tuomat ”keissit”. Tutustumme erilaisiin ryhmäilmiöihin, työyhteisön sosiaalisiin rooleihin, erilaisten reagointitapojen psykologisiin perusteisiin. Analysoimme työyhteisöjen epätasa-arvoistavia rakenteita. Harjoittelemme ihmissuhdeviestinnän taitoja.

Takaisin Tapahtumat-sivulle