Kansainväliset järjestöt

Paperiliitto on jäsenenä paperialan työntekijöiden kansainvälisissä järjestöissä. Kyseisiin järjestöihin kuuluu myös kemian- ja energia-alan ja muidenkin lähialojen ammattiliittoja. Merkittävimmät yhteistyöjärjestömme ovat:

IN, Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät
IndustriALL European Trade Union, Eurooppalainen Tehdastyöväen Järjestö
IndustriALL Global, Kansainvälinen Tehdastyöväen Järjestö

IN-yhteistyö on hyvin konkreettista kokemusten vaihtoa ja sillä luodaan yhteispohjoismaista linjaa, jota sovelletaan muissa järjestöissä. IndustriALL European Trade Union on tärkeä järjestö EWC- yhteistyössä samoin kuin luotaessa yhteyksiä CEPI:in, joka on eurooppalaisten paperiteollisuusyritysten yhteistyöjärjestö. Maailmanlaajuisesti toimiva IndustriALL Global puolestaan on tärkeä solidaarisuustyössä - kuten Mercosur-projekti Latinalaisessa Amerikassa - sekä pyrittäessä maailmanlaajuisiin sopimuksiin metsäkonsernien kanssa.

Paperiliitolle erityisen merkittävää on Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijöiden IN:n paperiryhmässä PIN:ssä tehtävä yhteistyö, jonka kokouksissa paperialaa edustavien pohjoismaisten liittojen johto vaihtaa säännöllisesti kokemuksia ja vetää yhteistä linjaa.

Paperiliittojen ammattilaisia muissa maissa