Eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC)

EWC-toiminnan tavoitteena on parantaa samaan konserniin kuuluvien työntekijöiden tiedonsaantia sekä luoda paremmat neuvottelumahdollisuudet eurooppalaisen tason kysymyksissä. EWC on työntekijöiden edustajien, ei ammattiliiton, toimielin, jolla on oikeus kokoontua yritysjohdon kanssa vähintään kerran vuodessa.

Eurooppalainen yritysneuvosto on perustettava sellaisiin yrityksiin, joissa on vähintään 1000 työntekijää EU:ssa tai Euroopan talousalueella. 150 työntekijän on oltava vähintään kahdesta maasta.

EWC-sopimus on neuvoteltu ainakin näissä konserneissa: Stora Enso, UPM, Metsä Group, Amcor, Billerud Korsnäs, Trierenberg, Huhtamäki.