Työllisyys- ja kasvusopimus voimaan

Tiedotteet, Uutiset 25.10.2013

Paperiliiton valtuuston tänään hyväksymät uudet työehtosopimukset paperiteollisuuteen ja paperinjalostuksen sopimusaloille tulevat voimaan nykyisten sopimusten päätyttyä.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen. Näin ollen Paperiliiton valtuuston tänään hyväksymät uudet työehtosopimukset paperiteollisuuteen ja paperinjalostuksen sopimusaloille tulevat voimaan nykyisten sopimusten päätyttyä. Kolmivuotiset sopimukset on neuvoteltu työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta.
Paperiteollisuuden sopimuskauden ensimmäisellä jaksolla 1.5.2014-29.2.2016 palkkoihin tulee ensimmäisenä vuotena 11 sentin yleiskorotus kausipalkan tuntipalkkaan ja toisena vuotena 7 sentin yleiskorotus kausipalkan tuntipalkkaan.
Toisen jakson 1.3.2016-30.9.2016 palkankorotuksista keskusjärjestöjen on sovittava 15.6. mennessä. Jos korotuksista ei saada sopua, liitot neuvottelevat toisen sopimuskauden korotuksista. Jos korotuksista ei synny yksimielisyyttä, sopimus päättyy 29.2.2016.
Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan sisältyy muutosturvan jatkaminen 30.9.2016 saakka. Työssä jaksamista edistävänä toimena sovittiin, että palveluvuosikorvauksen voi vaihtaa osittain vapaaksi. Tämä koskee 58 vuotta täyttäneitä ja edellyttää työterveyshuollon suositusta.
Osapuolet tekivät lisäksi koulutuksia koskevan kannanoton sekä yhteisen näkemyksen paikallisen sopimisen edistämisestä.
Lyhyttä kiertoa koskevasta tekstimuutoksesta valtuusto keskusteli vilkkaasti. Työnantaja voi uuden työehtosopimuksen mukaan määrätä aloitettavaksi lyhytvuorokokeilun 1 vuoden mittaisena. Kokeilun jälkeen jatkosta on sovittava paikallisesti. Teksteissä muuttui lisäksi tes-seisokkikäynnin ilmoitusaika 1 kuukaudesta 2 viikkoon. Lomallelähtörahan maksu muuttuu siten, että raha maksetaan kaikille toukokuun toisena palkanmaksupäivänä
Paperiliiton valtuusto hyväksyi tämänpäiväisessä kokouksessaan myös PPY:n, Paccorin ja Huhtamäki Food Servicen kanssa uudet työehtosopimukset työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta. Näissä sopimuksissa palkankorotukset ovat ensimmäisenä vuotena 12 senttiä tunnissa yleiskorotuksena ja toisena vuotena 0,4 prosenttia yleiskorotuksena.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle