Työelämätietoa yhdestä palvelusta

Tiedotteet, Uutiset 12.03.2019

Uusi palvelu tarjoaa luotettavaa työelämätietoa yhdestä osoitteesta.

Työterveyslaitos on julkaissut verkossa uuden palvelun, joka lisää suomalaisen työelämätiedon saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Palvelu koostaa eri lähteistä ajantasaisen työelämän tilannekuvan avoimesti kaikkien saataville. Palvelu löytyy osoitteesta www.työelämätieto.fi
– Uuden Työelämätieto-palvelun ytimessä on data, sen interaktiivinen visualisointi ja asiantuntijoiden tulkinnat, kertoo tuotepäällikkö Riku Louhimo Työterveyslaitoksesta.
– Asiantuntijoidemme tuottamien analyysien avulla käyttäjä saa paremman ymmärryksen tiedon ja muutoksen merkityksestä lukujen takana. Tiedot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja lainattavissa lähde mainiten.
Aikaisemmin työelämää koskeva tieto on ollut pirstaleisena ja hajallaan useassa eri lähteessä. Nyt tieto löytyy yhdestä osoitteesta. Ensi vaiheessa tietoa on tarjolla esimerkiksi ammattitaudeista, työtapaturmista, työhyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä sekä kognitiivisesta ergonomiasta.

Palvelu on luotettava paikka julkaista dataa, palautetta toivotaan

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja uusia aineistoja on tarkoitus lisätä vielä tänä keväänä.
– Haluamme tarjota kaikille laadukasta työelämään liittyvää tietoa tuottaville luotettavan paikan julkaista dataa. Palvelu ei ole pelkästään Työterveyslaitoksen tuottaman tiedon lähde vaan myös yhteistyötahojemme, sanoo johtaja Pauli Forma Työterveyslaitoksesta.
– Esimerkiksi tapaturmatilastot tuottaa Tapaturmavakuutuskeskus.
Palvelua on suunniteltu yhdessä tiedon käyttäjien ja tuottajien kanssa lukuisissa työpajoissa hyödyntämällä nykyaikaisen palvelumuotoilun periaatteita. Yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää myös jatkossa, jotta palvelu kehittyy vastaamaan käyttäjien odotuksia ja se saavuttaa myös uusia käyttäjäryhmiä.
– Toivomme palautetta tiedon käyttäjiltä, tuottajilta ja muilta sidosryhmiltämme, sanoo Forma.

Tutkimustieto näkyväksi ja käyttöön

Työelämätieto-palvelu lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja tarjoaa tietoa julkiseen keskusteluun päättäjille, tutkijoille ja kansalaisille. Se on myös tehokas kanava työelämää koskevien kiinnostavien tulkintojen esille nostamiseen.
Asiantuntijuuden merkitys sekä datan tulkitsemisessa että sen muuntamisessa ymmärrykseksi on Työterveyslaitoksen mukaan edelleen äärimmäisen tärkeä: kansallisen työelämää koskevan tilannekuvan lisäksi palvelu tarjoaakin tutkijoille ja muille työelämäasiantuntijoille tehokkaan välineen kertoa oman työnsä tuloksista.

www.työelämätieto.fi    

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle