Työaika pitenisi paikallisesti sopien

Tiedotteet, Uutiset 24.05.2016

Maanantai-iltana Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välille saadun neuvottelutuloksen mukaan työaika paperiteollisuudessa pitenee yhteensä kolmen työpäivän verran.

Jos sopimus toteutuu, sen piirissä on noin 13 000 työntekijää.
– Ei tätä neuvottelutulosta voi hyväksi sanoa, koska nyt pidennetään työaikaa eivätkä palkat nouse, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden työehdoista neuvoteltiin työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimuksen pohjalta. Koko neuvotteluprosessin ajan keskiössä oli, miten työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tuntia vuodessa muuttamatta ansiotasoa. Koska tuntimäärä oli naulattu kiinni kilpailukykysopimuksessa, voitiin soveltamisneuvotteluissa ratkaista ainoastaan se, miten lisäys toteutetaan.
– Nyt sovittu työajan pidennys on vaihtoehto pakkolaeille, työajan pidentämiselle 100 tunnilla ja muille palkansaajan aseman heikennyksille, joita maan hallitus tavoitteli yhteiskuntasopimusneuvottelujen aikana, perustelee Vanhala.

Ratkaisut työpaikkakohtaisia

Neuvottelutuloksen mukaan työajan pidentäminen toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti sovitulla tavalla muuttamalla joko päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Pidennyksen ei tarvitse olla kokonaisia työpäiviä. Lisäksi työaikaa voidaan sopia vuorovapaapäiville.
– Sopimalla asioista paikallisesti kehitetään samalla paikallisen sopimisen kulttuuria, Vanhala näkee.
Neuvottelutuloksessa tärkeää oli se, ettei työajan pidennyksen vaihtoehdoksi tullut palkkojen alentaminen.
Jos työajan pidentämisestä ei päästä paikalliseen sopimukseen lokakuun loppuun mennessä, otetaan käyttöön perälauta sovituin keinoin.

Hallinnon hyväksyttävä

Paperiliiton hallitus ja valtuusto käsittelevät neuvottelutulosta kokouksissaan 30. ja 31.5. Sopimuksen syntymiseen tarvitaan myös työmarkkinoiden keskusjärjestöiltä toteamus siitä, että kilpailukykysopimuksessa on mukana ammattiliittoja riittävän kattavasti.
Jos neuvottelutulos hyväksytään, uudeksi sopimuskaudeksi tulee 1.10.2016 – 30.9.2017 ja työaikaa koskevia muutoksia noudatetaan verotusvuoden alusta eli 12.12.2016 alkaen.
Jos kilpailukykysopimusta ei synny, paperiteollisuuden työehtosopimus päättyy 30.9.2016 ja osapuolet aloittavat neuvottelut työehtosopimuksesta uudelta pohjalta tes-määräysten mukaisesti.

Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin liiton nettisivuilla hallituksen ja valtuuston kokousten jälkeen 31.5.

Taustaa

Kilpailukykysopimus

- tavoitteet saneltu vuosi sitten maan hallitusohjelmassa
- neuvottelutulos työmarkkinoiden keskusjärjestöjen välillä valmistui usean yrityksen jälkeen helmikuussa 2016
- sopimuksessa edellytetään muun muassa, että vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla muuttamatta ansiotasoa ja nykyisten työehtosopimusten voimassaoloa jatkettaisiin vuodella
- paikallista sopimista edistettäisiin pääosin työehtosopimusmääräyksin, mutta työnantaja voisi kuitenkin käyttää paikallisesti sopien selviytymislauseketta turvatakseen toimintansa ja työpaikat silloin, jos työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle