Teollisuus haluaa kotimaista energiaa

Tiedotteet, Uutiset 12.08.2014

Työmarkkinajärjestöt vetoavat kotimaisen energian ja neljännen ydinvoimalan puolesta.

Työmarkkinajärjestöt ovat julkaisseet yhteisen vetoomuksen kotimaisen energiantuotannon puolesta. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet 13 järjestön puheenjohtajat, myös Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Vetoomuksen mukaan kotimaisella energian tuotannolla päästään paitsi päästötavoitteisiin, edistetään myös muun muassa työllisyyttä. Järjestöt pitävät vakaata energiapolitiikkaa erityisen tärkeänä teollisuuden tulevaisuuden kannalta.

Vetoomus 12.8.2014

Olkiluoto 4 on erittäin tärkeä hanke Suomelle


Suomen teollisuuden ja työllisyyden tulevaisuudennäkymät ovat edelleen huolestuttavat. Pitkään jatkunut Euroopan taloustilanteen epävarmuus ja viimeaikainen maailmanpoliittinen kehitys heijastuvat Suomen talouden kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Suomen eduskunta antoi vuonna 2010 myönteisen periaatepäätöksen TVO:n neljännen ydinvoimalaitoksen rakentamiselle. Luvan voimassaoloaika päättyy kesäkuussa 2015. Olkiluoto 3:n valitettava viivästyminen on kuitenkin johtanut siihen, että Olkiluoto 4:n aikataulu on muuttunut.

Olkiluoto 4 on erittäin tärkeä hanke Suomelle sähkön toimitusvarmuuden ja energiaomavaraisuuden näkökulmasta. Suomi tarvitsee lisää kotimaista sähköntuotantoa korvaamaan käytöstä poistuvia laitoksia ja kattamaan kasvavaa kysyntää sekä vähentämään riippuvuuttamme sähkön tuonnista.

Suomi on sitoutunut muiden EU-jäsenmaiden kanssa kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvaan vähentämiseen. Ydinvoimaan perustuva sähköntuotanto on keskeinen keino päästötavoitteiden tehokkaassa saavuttamisessa.

Vakaalla energiapolitiikalla vahvistetaan työllisyyttä, lisätään ostovoimaa, alennetaan asumiskustannuksia sekä edistetään sosiaalista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Ennustettava energiapolitiikka ja kotimaisen energiantuotannon kasvattaminen ovat erityisen tärkeää teollisuutemme tulevaisuutta ajatellen.

Energiantuotantoon suuntautuvilla miljardiluokan investoinneilla luodaan samalla kasvun edellytyksiä kaikille elinkeinoelämän sektoreille. Energiainvestoinneilla on mahdollisuus varmistaa sekä kohtuuhintaisen kotimaisen energian saatavuus että päästövähennysten toteutuminen.
Allekirjoittaneet järjestöt pitävät kotimaisten energiainvestointien toteutumista erittäin tärkeänä talouden ja työllisyyden myönteisen kehityksen kannalta. Poliittisten päätösten avulla on turvattava yrityksille mahdollisuus toteuttaa suunnitellut suurinvestoinnit. Katsomme, että Olkiluoto 4 -hankkeelle haettu jatkoaika on täysin perusteltu ja se tulisi hankkeelle myös myöntää.

Ammattiliitto Pro ry
Puheenjohtaja Jorma Malinen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies
Energiateollisuus ry
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen
Kemianteollisuus ry
Toimitusjohtaja Timo Leppä
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Puheenjohtaja Juha Marttila
Metallityöväen liitto ry
Puheenjohtaja Riku Aalto
Metsäteollisuus ry
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen
Paperiliitto ry
Puheenjohtaja Petri Vanhala
Rakennusliitto ry
Puheenjohtaja Matti Harjuniemi
Rakennusteollisuus ry
Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti
Sähköliitto ry
Puheenjohtaja Martti Alakoski
TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry
Puheenjohtaja Timo Vallittu
Teknologiateollisuus ry
Toimitusjohtaja Jorma Turunen

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle