Teollisuuden Palkansaajat on huolissaan neuvotteluhaluttomuudesta

Uutiset 10.12.2019

TP:n muodostavat 14 ammattiliittoa, joissa on yhteensä noin 400000 jäsentä.

Teollisuuden Palkansaajat edellyttää aitoja neuvotteluja ja sopimisen palauttamista työmarkkinoille.

Teollisuuden Palkansaajat TP on huolissaan työnantajien koventuneista otteista ja neuvotteluhaluttomuudesta. Järjestön mielestä työnantajat näyttävät yhdessä päättäneen, että sopimuksia ei tehdä tällä kierroksella.

"Työnantajat ajavat neuvottelut nopeasti karille ja tämän jälkeen on vuorossa valtakunnansovittelijan toimisto. Työnantajapuoli tuntuu olevan valmis lakkoihin ja samalla lakkojen aiheuttaman vahingon suuruutta vääristellään julkisessa keskustelussa. Työsulkujen kustannuksista vastaavasti ei esitetä minkäänlaisia tappiolaskelmia", todetaan TP:n tiedotteessa.

Sopimuksen tekeminen näistä työnantajien määrittämistä askelmerkeistä on teollisuuden työntekijäliittojen näkökulmasta mahdotonta, joten vastuu tulevista tapahtumista jää työnantajille. Teollisuuden palkansaajien syyskokous edellyttää, että neuvottelujen pitää olla aitoja ja sopiminen palautetaan työmarkkinoille.

TES-neuvotteluissa yhteiset tavoitteet

Teollisuuden palkansaajat TP linjasi elokuussa 2019 yhteisiä tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin. TP:n jäsenliitot ovat olleet johdonmukaisia näiden tavoitteiden edistämisessä. TP:n hallituksen mukaan sopimusratkaisujen on vahvistettava palkansaajien reaalista ostovoimaa ja kilpailukykysopimuksen mukaisista työajanpidennyksistä on luovuttava. 

"Taantumaa ei ole näköpiirissä, eikä näillä linjauksilla vaaranneta kilpailukykyä tai myönteistä työllisyyskehitystä", lausuu TP.

Teollisuuden palkansaajat TP ry on jäsenliittojensa yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. TP:ssa on 14 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä. TP:n liittojen edustamilla aloilla työskentelee noin 400 000 palkansaajaa.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle