Tauot, neste ja ihon suojaus auttavat kuumuutta vastaan

Uutiset 28.07.2014

Liiasta kuumuudesta johtuen ihmisen toimintakyky, työkyky ja motivaatio heikentyvät ja tapaturmien riski kasvaa.

Sydämeen kohdistuva rasitus kasvaa kuumassa kuumuudessa, sillä verta ohjautuu kuumassa iholle elimistön viilentämiseksi sitä enemmän, mitä raskaampi työ ja kuumempi ympäristö on kyseessä. Verenkierron ohjautuminen iholle voi lisäksi vähentää työskentelevien lihasten verenkiertoa, jolloin lihakset väsyvät ja niiden suorituskyky laskee.

Kuumassa työskentely edellyttääkin riittävästi taukoja, nestettä ja ihon suojausta, muistuttaa Työterveyslaitos.

Pidä taukoa viileässä

Jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää +28 °C, on työturvallisuuslain soveltamisohjeen mukaan työtä ryhdyttävä keventämään lyhentämällä työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle.

Altistumisajoiksi ovat kevyissä ja keskiraskaissa, pakkotahtisissa töissä vakiintuneet 50 minuuttia tunnin aikana alle +33 °C:een lämpötilassa ja 45 min tunnin aikana yli +33 °C:een lämpötilassa. Työtä siis tauotetaan 10–15 min tuntia kohden ja oletetaan, että tauot voidaan viettää viileämmässä. Tauoilla ei ole syytä hakeutua paahteeseen.

Nesteytä sopivasti

Hellekelillä nesteen tarve lisääntyy ja etenkin kuumassa työskennellessä on juotava riittävästi. Fyysisessä työssä kuumassa on juotava jopa 1–2 dl kerralla, 3–4 kertaa tunnissa. Kevyessäkin työssä nesteitä on syytä nauttia, mutta vältettävä ylinesteytystä.

Jos hikoilemalla menetettyä nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu. Kuivuminen kuormittaa verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä. Pahimmillaan tämä voi johtaa lämpöpyörtymiseen tai jopa lämpöhalvaukseen.

Tuuleta lämpöä iholta

Lämpöä voi poistaa iholta lisäämällä ilman virtausnopeutta joko tuulettimella tai ikkunoita avaamalla. Liikkuva ilma siirtää lämpöä pois ihon ja vaatetuksen pinnalta ja samalla, kun ihon lähellä oleva kostea ilmakerros vaihtuu, myös hien haihtuminen tehostuu.
Hiki on tehokkain tapa poistaa lämpöä ja vain haihtunut hiki jäähdyttää ihmistä. Kolmen hikigramman haihtuminen minuutissa riittää poistamaan lämpöä iholta jo perusaineenvaihdunnan verran. Hikoilun myötä poistuva neste pitää korvata riittävällä nesteen nauttimisella.

Syö monipuolisesti, nuku riittävästi

Vaikka helle heikentäisi ruokahalua, on olennaista syödä monipuolisesti. Myös riittävä yöuni on tärkeää, sillä se auttaa elimistöä palautumaan kuumakuormituksesta.

Elimistön lämpösopeutuminen kestää noin viikon. On hyvä muistaa, että jotkut sairaudet ja lääkkeet voivat heikentää lämmönsietoa.

Helteillä kannattaa olla tavallistakin maltillisempi alkoholin käytössä. Alkoholi poistaa nestettä elimistöstä ja nostaa syketasoa jo levossa.

Lisätietoa
Työsuojeluhallinto www.tyosuojelu.fi/fi/lampoolot
Työterveyslaitoksen tietokortti "Kuumassa työskentely" (pdf)
TTL Duunitohtori: Miten avitan jaksamistani, kun huoneessa on +30 astetta?

Aiheesta lisää myös Paperiliitto 5/2014, sivut 4-5

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle