Talven vaikutuksia kompensoitava merenkululle

Uutiset 10.02.2022

Kuva: Kemin Satama Oy/portofkemi.fi

Talvimerenkulku aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka haittaavat Suomen kilpailukykyä.

Elinkeinoelämä ja ammattijärjestöt vetoavat maan hallitukseen ja eduskuntaan sekä Euroopan parlamentin jäseniin, jotta ne tekevät kaikkensa talvivaikutuksen kompensoimiseksi sekä kustannusvaikutusten ja epävarmuuksien lieventämiseksi. Järjestöt toteavat, ettei Suomi saa menettää kilpailukykyään muuta Eurooppaa enemmän.

Myös Paperiliitto on mukana 20 eri järjestön allekirjoittamassa vetoomuksessa. Vetoomuksen mukaan esimerkiksi alusten jäissä kulun ja jäävahvisteisuuden aiheuttama lisäkustannus on hyvitettävä päästökauppa- ja meripolttoainedirektiiveissä täysimääräisesti. Lisäksi tulee ottaa käyttöön keinoja, joilla estetään hiilivuoto ja tasoitetaan kustannusvaikutuksia Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineiden laaja saatavuus on varmistettava kaikessa tuotannossa, kunnes uusia sähkö- tai vastaavia polttoaineita on riittävästi saatavissa myös merenkulun tarpeisiin.

Järjestöt listaavat lisäksi useita toimia, jotka pitää ottaa huomioon talvimerenkulun kustannustaakassa ja päästövähennystavoitteissa.

Elinkeinoelämä ja ammattijärjestöt tukevat EU:n 55 prosentin päästövähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

- On otettava huomioon ilmaston, kansantalouden ja työllisyyden tarpeet. On tärkeää, että suomalaisyritysten ja suomalaisten työntekijöiden kilpailukyky säilytetään ja investointiedellytykset turvataan. Päästötavoitteet tulee saavuttaa kustannustehokkaasti, teknologianeutraalisti ja markkinaehtoisesti, vetoomuksessa todetaan.

Tiedote kokonaisuudessaan

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle