Radiomainokset herättivät ajatuksia metsäalasta

Uutiset 19.12.2022

Paperiliitto oli mukana radiokampanjassa, jolla herätettiin kuulijoita pohtimaan laajasti suhdetta metsien käyttöön.

Metsäalan toimijoiden radiokampanja sai liikkeelle laajasti ajatuksia hakeutumisesta alalle sekä luottamuksesta metsien hoitoon ja toimijoiden vastuullisuuteen.

Kampanjalla haluttiin kertoa kestävän metsätalouden monipuolisista käsittelyvaihtoehdoista ja saada kuulijat miettimään omaa suhdetta metsien käyttöön. Radiossa esitetyt mainokset toteutti 12 metsäalan toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa. Paperiliitto oli yksi mukana olleista.

Vaikuttavuustutkimuksen perusteella mainoksista piti 61 prosenttia vastaajista. Lähes kaikkien vastaajien mielestä mainokset muistuttivat metsien ja metsäalan tärkeydestä. Mainokset myös kiittivät metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyvästä työstä.

Mainokset nostivat 80 prosentilla kuulijoista hyvin esille metsien kestävän käytön ja metsäalan organisaatiot, kertoo Metsämiesten Säätiö.

Kampanjan vaikuttavauustutkimuksen reilut 500 vastaajaa kommentoivat kuulemaansa näin:
”Mielenkiintoinen, heräsi ajatus uudelleen kouluttautumisesta”, nainen 48 v.
”Mainonta herätti minussa luottamusta. Sen mukaan metsiä hoidetaan hyvin ja niin tullaan tekemään jatkossakin”, mies 16 v.
”Heidän vastuunsa luonnon kestävyyden edistämisen kannalta on merkittävä”, nainen 21 v.

Paperiliitto yksi kampanjan 12 toimijasta

Radiomainonnassa olivat mukana Koneyrittäjät, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, METO - Metsäalan Asiantuntijat, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto ry, Sahateollisuus ry, Stora Enso, Teollisuusliitto, Tornator, UPM ja Metsämiesten Säätiö.

Mainokset kuuluivat kaupallisilla radiokanavilla kautta Suomen. Kampanja tavoitti 81 prosenttia yli 25-vuotiaista kuulijoista ja he kuulivat mainoksen keskimäärin 9,3 kertaa. Uusi kampanja on suunnitteilla keväälle 2023. Mukaan on jo ilmoittautunut uusia tahoja metsäalalta.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on Metsämiesten säätiön hallituksen varapuheenjohtaja seuraavat kolme vuotta.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle