Pohjoismainen malli turvattava

Tiedotteet, Uutiset 02.10.2015

Pohjolan ay-liike kehottaa Suomen hallitusta vetämään takaisin pakottavan lainsäädännön.

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY jäsenjärjestöineen ei hyväksy Suomen hallituksen kaavailuja heikentää työntekijöiden oikeuksia rajoittamalla sopimusvapautta ja vapaata neuvotteluoikeutta. 

PAY:n mielestä Suomen hallituksen toimet rikkovat pohjoismaista sopimusmallia. Tasavertaisten työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut ovat pohjoismaisen työmarkkinamallin perusedellytys ja yksi pohjoismaisen hyvinvointimallin kulmakivistä. 

Edustajat korostavat, että ay-liike on valmis kantamaan vastuuta ja hakemaan ratkaisuja Suomen kilpailukyvyn uudistamiseksi ja talouden tervehdyttämiseksi Suomessa keskustelujen ja neuvottelujen pohjalta.

Monet kansainväliset sopimukset ja säännökset takaavat järjestäytymisvapauden ja oikeuden neuvotella kollektiivisesti työehdoista. Näitä sopimuksia ovat esimerkiksi ILO:n yleissopimukset nro 87 ja 98, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICCPR) sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICESCR).

"PAY: Suomen hallituksen toimet puuttuvat karkeasti sopimusvapauteen", SAK 1.10.2015

Lisää tiedotteita:

Uutiset
09.02.2021
UPM poistaa sopimista
Jäsenasiat
19.03.2019
Opas ammattiosastojen käyttöön
Uutiset
31.10.2018
SAK: Aiempaa esitystä parempi
Tiedotteet Uutiset
17.09.2018
Mielenilmaisutoimia aloitettu eri aloilla
Tiedotteet Uutiset
13.08.2018
SAK: Irtisanomislain valmistelusta luovuttava
Takaisin Tiedotteet-sivulle