Pohjoismainen malli turvattava

Tiedotteet, Uutiset 02.10.2015

Pohjolan ay-liike kehottaa Suomen hallitusta vetämään takaisin pakottavan lainsäädännön.

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY jäsenjärjestöineen ei hyväksy Suomen hallituksen kaavailuja heikentää työntekijöiden oikeuksia rajoittamalla sopimusvapautta ja vapaata neuvotteluoikeutta. 

PAY:n mielestä Suomen hallituksen toimet rikkovat pohjoismaista sopimusmallia. Tasavertaisten työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut ovat pohjoismaisen työmarkkinamallin perusedellytys ja yksi pohjoismaisen hyvinvointimallin kulmakivistä. 

Edustajat korostavat, että ay-liike on valmis kantamaan vastuuta ja hakemaan ratkaisuja Suomen kilpailukyvyn uudistamiseksi ja talouden tervehdyttämiseksi Suomessa keskustelujen ja neuvottelujen pohjalta.

Monet kansainväliset sopimukset ja säännökset takaavat järjestäytymisvapauden ja oikeuden neuvotella kollektiivisesti työehdoista. Näitä sopimuksia ovat esimerkiksi ILO:n yleissopimukset nro 87 ja 98, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICCPR) sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICESCR).

"PAY: Suomen hallituksen toimet puuttuvat karkeasti sopimusvapauteen", SAK 1.10.2015

Lisää tiedotteita:

Jäsenasiat
23.04.2020
Musiikkitapahtuma 2020 on peruttu
Jäsenasiat
10.08.2016
Koe synttärihumua
Jäsenasiat
18.06.2016
Sade saatteli ajoa
Tiedotteet Uutiset
14.04.2016
Paperiliitto täytti 110 vuotta
Takaisin Tiedotteet-sivulle