Parempaa muutosturvaa

Uutiset 24.05.2018

SAK: Muutosturvaa on parannettava tuntuvasti jos työllisyystavoite halutaan saavuttaa

– Työnantajien vastuuta muutosturvasta on kasvatettava ja turvan keinovalikoimaa laajennettava, jotta mahdollisimman moni irtisanottu työllistyy nopeasti uudestaan, linjaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Tämä voisi tapahtua kasvattamalla irtisanovan yrityksen kustantaman muutosturvakoulutuksen kestoa on kuukaudesta aluksi kahteen kuukauteen ja laajennettava se koskemaan yli 30 hengen yritysten sijaan kaikkia yli 10 henkeä työllistäviä yrityksiä.

Muutosturvaan ovat oikeutettuja työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta. SAK haluaa laskea tämän rajan kahteen vuoteen. Lisäksi työnantajan maksamaa muutosturvarahaa on voitava käyttää myös uuden työpaikan palkkakustannusten maksamiseen.

Eloranta tähdentää, että muutosturvan kehittämisestä hyötyvät kaikki – työntekijöiden ohella myös työnantajat ja yhteiskunta.

– Työpaikoilla tapahtuva työntekijöiden osaamisen jatkuva kehittäminen, muutosturvan parantaminen ja työttömien palvelujen saatavuuden ja laadun tuntuva nostaminen ovat edellytyksiä sille, että työllistyminen uuteen työhön nopeutuu, työmarkkinoiden toiminta sujuvoituu ja työllisyys paranee hallituksen kaavailujen mukaisesti.

Työttömyysturvan lisäpäivät tarpeen

Tuoreiden tietojen mukaan vuoden alussa voimaan tulleen työttömyysturvan aktiivimallin leikkaukset näyttävät kohdistuvan erityisesti yli 55-vuotiaisiin työttömiin.

– Jos yli 55-vuotiaiden tilanne paljastuu niin heikoksi kuin tuoreista tiedoista voi päätellä, iäkkäiden työttömien oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin pitää säilyttää, Eloranta sanoo.

Eläkeuudistuksen yhteydessä sovittiin, että työttömyysturvan lisäpäivien jatkoa tarkastellaan vuonna 2019. Tällä hetkellä noin 10 000 ihmistä on lisäpäivillä ja heidän määränsä ei ole vähentynyt merkittävästi viime vuosina, vaikka työttömyys alenee.

– Ikääntyneiden työttömien säällisestä toimeentulosta on pidettävä huolta lisäpäivät säilyttämällä, jos selvitykset osoittavat, että ikääntyneiden mahdollisuudet päästä työvoimapalvelujen piiriin tai työhön ovat heikot.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle