Paperiliitto jatkaa varautumista työnseisaukseen

Uutiset 23.01.2020

Paperiliitto pitää entistä todennäköisempänä, että paperiteollisuuden toimipaikkoja koskeva kaksiviikkoinen työnseisaus alkaa maanantaina 27. tammikuuta.  

Käytännön varautumisesta kertoo myös se, että Paperiliiton hallitus nosti liiton lakkoavustuksen määrään 50 euroon. Työtaisteluavustusta maksetaan lakon tai työsulun ensimmäisestä päivästä lukien jokaiselta alkavalta kalenterivuorokaudelta (7 päivää/viikko) niin kauan kunnes lakko päättyy. 

Neuvottelut paperiteollisuuden työehtosopimuksesta ovat olleet jumissa koko kierroksen ajan ja myös sen jälkeen, kun teknologiateollisuus teki oman sopimusratkaisunsa. Etenemistä ei ole tapahtunut kymmenistä tapaamisista huolimatta. 

Eniten neuvotteluita vaikeuttavat Metsäteollisuus ry:n esitys toimintojen ulkoistamisen laajentamisesta ja Paperiliiton esitys kiky-sopimuksen mukaisen 24 tunnin lisätyöajan poistosta.  

Työnantajan mukaan kiky-tuntien tuoma hyöty koko metsäteollisuudessa on 10 miljoonaa euroa vuodessa. Kun summa jaetaan toimipaikkakohtaiseksi, on työnantajan saama kustannushyöty kiky-tunneista päivää kohti noin 450 euroa. Tämän hyödyn työnantajat haluavat, vaikka kahden viikon lakon hinnaksi tulee heidän arvionsa mukaan lähes miljardi euroa. Tämä kertoo Paperiliiton neuvottelijoiden mielestä Metsäteollisuuden vahvasta ideologisesta ajattelusta, jonka takia Metsäteollisuus on sovittelussa myös kahden muun ammattiliiton, Ammattiliitto Pron ja Teollisuusliiton, kanssa.  

Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry tapaavat tänään 23. tammikuuta valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan kolmannen kerran sen jälkeen, kun Paperiliitto ilmoitti aloittavansa kahden viikon mittaisen työnseisauksen 27. tammikuuta. 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle