Paperiliitto jatkaa liittofuusion valmistelua

Tiedotteet, Uutiset 23.11.2016

Paperiliitto jatkaa selvitystyötä neljän teollisuusliiton yhdistymisestä.

Paperiliiton liittovaltuusto päätti syyskokouksessaan, että valmistelua jatketaan kohti loppuraporttia.

Liittovaltuusto pitää teollisuusliittojen voimien yhdistämistä järkevänä erityisesti edunvalvonnan kannalta. Maan suurimmaksi ammattiliitoksi yhdistyvä liitto olisi vahva toimija teollisuusalojen työmarkkinaneuvotteluissa. Tuleva yhdistyminen vaikuttaisi jo ensi syksyn palkkaneuvotteluihin, joissa Paperiliitto toimii päänavaajana.

Suomeen tarvitaan lisää investointeja ja työpaikkoja. Siksi teollisuuden vahva yhteinen yhteiskuntavaikuttaminen on entistä tärkeämpää, painottaa liittovaltuusto.

Valtuusto pitää yhdistymisessä olennaisena sitä, että Paperiliiton solmimat työehtosopimukset säilyvät, kuten teollisuusliitot aiesopimuksessa ovat sopineet. Valtuusto täsmensi, että kokonaisjäsenmaksu ei saa ylittää uuden liiton aloittaessa Paperiliiton nykyistä jäsenmaksun määrää.

Fuusiohankkeessa ovat mukana Paperiliitto, Metallityöväen Liitto, Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ja Puuliitto. Jatkotyö edellyttää jokaiselta neljältä liitolta uudenlaisia toimintatapoja, liikkumista yhteisen tavoitteen hyväksi ja kykyä katsoa asioita vahvasti tulevaisuuteen, korostaa liittovaltuusto. Yhdistymisessä on lisäksi kyse myös rohkeudesta rakentaa uutta, teollisuustyöntekijöitä kiinnostavaa ammattiliittoa.

Liittovaltuusto käsitteli fuusiohanketta syyskokouksessaan keskiviikkona 23.11.2016. Seuraavan kerran liittovaltuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 19.1.2017 käsittelemään hankkeen loppuraporttia.

Aiheesta aiemmin
Suurliiton perusta rakentumassa 17.11.2016
Metalliliitto suurliiton kannalle 23.5.2016
Jäsenkyselyyn vastattiin vaisusti 16.5.2016
Teollisuuden suurliiton valmistelu etenee 18.2.2016

Muut liitot
TEAM: Liittofuusion jatkovalmisteluun kunnianhimoa 18.11.2016
Puuliitto osallistuu teollisuusliittofuusion jatkovalmisteluun (lisätty 28.11.2016)
Metallin valtuusto: Liittofuusion valmisteluja jatketaan (30.11.2016)

Tietoa Paperiliitosta
Tällä porukalla - Nämä jäsenet tekevät Paperiliiton 4.11.2016

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle