Palkkamallista keskustelua laajasti

Tiedotteet, Uutiset 03.02.2017

Teollisuuden palkansaajien TP:n mielestä uusi palkkamalli vaatii laajan keskustelun

– Teollisuuden Palkansaajien näkemyksen mukaan Suomen kilpailukyvyn parantaminen kaipaa pitkäjänteistä ajattelua ja asennetta. Vain viennin kilpailukyvyn mukaan asetettu kustannuskehitys on kestävä koko kansantalouden kannalta. Tämä on perusta sille, että TP:n jäsenliitot pitävät vientivetoista mallia parhaana Suomen tulevaksi työmarkkinamalliksi, TP:n puheenjohtaja Samu Salo toteaa.

Paperiliitto on yksi TP:n jäsenliitoista. TP:n mukaan uusi palkkamalli oikein toteutettuna vahvistaa julkisen sektorin rahoituspohjaa, parantaa työllisyyttä ja mahdollistaa reaalipalkkojen suotuisan kehityksen. Tuekseen malli tarvitsee investointeja ja erityisesti panostuksia tuotekehitykseen ja osaamiseen.

Epävarmuustekijät poistettava

Palkkamallin rakentamisen tiellä on useita epävarmuustekijöitä, joita on syytä purkaa. TP kaipaa Sipilän hallitukselta selkeää kantaa paikallisen sopimisen kehittämiseen ja työehtosopimusten yleissitovuuteen. TP muistuttaa, että työmarkkinajärjestöt ryhtyivät valmistelemaan pidempiaikaista uutta palkkamallia maan hallituksen toiveesta.

– Vähimmäisvaatimus palkkamallista sopimiselle on, että hallitus itse toimii viime vuonna sovitun kilpailukykysopimuksen mukaisesti, Salo sanoo.

Uuden vientivetoisen palkkamallin syntyminen edellyttää eri osapuolten keskuudessa perusteellista keskustelua mallin tarpeellisuudesta. Teollisuuden palkansaajat TP painottaa, että mallin rakentamisessa mitään palkansaajatahoa ei ole tarkoitus sysätä syrjään. Salon mukaan eri tahojen esittämien kysymysten ja epäilyjen hälventäminen edellyttää mallin hyvistä puolista kunnon keskustelua, jonka lopputuloksena voi syntyä yhteinen näkemys uuden palkkamallin perusteista.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle