Paikallinen sopiminen ei toimi kuten väitetään

Jäsenasiat 22.02.2021

Tuoreen analyysin mukaan paikallisen sopimisen vaikutuksilta puuttuu tieteellinen näyttö.

Paikallisen sopimisen väitetyt vaikutukset ovat usein vailla tutkittuja perustelua. Teollisuuden palkansaajien teettämässä analyysissä työelämän ja työmarkkinoiden tutkijat arvioivat neljää yleistä myyttiä.

Myyteistä työmarkkinoiden jäykkyys, paikallisen sopimisen työllisyyttä kasvattava vaikutus sekä paikallisen sopimisen myönteinen vaikutus tuottavuuteen ovat väitteitä, joille analyysin kirjoittajat eivät löydä tieteellistä näyttöä.

Tutkijoiden mukaan neljäs myytti siitä, että paikallinen sopiminen lisää työnantajan valtaa paikallistasolla, pitäisi paikkansa lyhyellä aikavälillä. Pitemmällä aikavälillä taas syntyisi painetta etsiä ratkaisuja, joilla lisätään työntekijöiden puutteellista edustusta, tutkijat arvioivat.

Analyysiin liittyvässä paneelikeskustelussa Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala oli tutkijoiden kanssa samaa mieltä työllisyysmyytistä. Vanhalakaan ei usko paikallisen sopimisen lisäävän työllisyyttä.

- Jos näin olisi, metsäteollisuudessa työpaikkoja olisi kolminkertainen määrä, Vanhala totesi.

Hyvinä esimerkkeinä onnistuneesta paikallisesta sopimisesta Vanhala nosti esiin Metsä Groupin biotuotetehdasinvestoinnit, joista toinen valmistui Äänekoskelle neljä vuotta sitten ja toinen rakennetaan Kemiin.

- Näiden laitosten toteuttamisessa on olennaista se, miten ne on hoidettu ja hoidetaan käyntiin paikallisesti sopien.

Lue lisää 

Edistys-analyysi Irti keskitetystä, kohti paikallista? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta työelämän ja työmarkkinoiden tutkijat Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola ja Satu Ojala käsittelevät keskitettyyn ja paikalliseen sopimiseen liitettyjä yleisiä myyttejä. 

Analyysi julkaistiin Näkökulmia paikalliseen sopimiseen – verkkoseminaarin yhteydessä. Tilaisuuden nauhoite on katsottavissa TP:n YouTube-kanavalla viikolla 9.

Kaikki Edistys-julkaisut ovat saatavilla TP:n verkkosivuilla osoitteessa www.tpry.fi/edistys.

 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle