Päätös Äänekosken biotuotetehtaasta tehty

Tiedotteet, Uutiset 21.04.2015

Metsä Group rakentaa Äänekoskelle uuden sukupolven biotuotetehtaan.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on päättänyt biotuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Rakennustyöt aloitetaan välittömästi. Tehtaan on määrä valmistua syyskuuhun 2017 mennessä. 

Tehdasalue on valmisteltu rakennustöitä varten ja hanke on saanut tähän mennessä tarvittavat ympäristö- ja muut rakentamisluvat.

Biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Kokonaisinvestointi on noin 1,2 miljardia euroa, josta 40 prosenttia rahoitetaan omalla pääomalla ja 60 prosenttia velkarahoituksella. Lainarahoitus sisältää pankkilainoja ja toimitusluottoja. Metsä Fibre on lisäksi saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 32,1 miljoonaa euroa uusiutuvan energian investointitukea. 

Havusellua Eurooppaan ja Aasiaan

Biotuotetehdas tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua, josta 800 000 tonnia on havusellua ja 500 000 tonnia lehtipuusellua. Havusellu päätyy vientiin pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Sellun ohella tehdas tuottaa sähköenergiaa runsaasti yli oman tarpeensa sekä esimerkiksi mäntyöljyä ja tärpättiä. Biotuotetehtaan kaikki sivuvirrat on tarkoitus hyödyntää tehtaan ympärille syntyvässä eri yritysten muodostamassa ekosysteemissä, yhtiö kertoo.

Uusi tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuodessa. Tehdas käyttää vuosittain yhteensä 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuraaka-ainetta, joka hankitaan pääasiassa Suomesta.

Valmistuttuaan biotuotetehdas lisää Suomen viennin vuotuista arvoa 0,5 miljardilla eurolla, ja sen tulovaikutus Suomeen on yli 0,5 miljardia euroa vuosittain. Biotuotetehtaan työllistävä vaikutus rakennusaikana on noin 6 000 työpaikkaa ja tehtaan valmistuttua koko arvoketjussa yli 2 500 työpaikkaa, josta uusia työpaikkoja on noin 1 500. Tehdas itse työllistää noin 200 henkilöä.

Kotimaisuutta ja minimipäästöjä

Yhtiön mukaan tehtaan päälaitteiden hankintojen kotimaisuusaste on noin 70 prosenttia. Toteutussuunnittelun työllisyysvaikutukset ovat noin 200 henkilötyövuotta ja kotimaisuusaste 100 prosenttia.

Rakentamisen pilkkominen pienempiin osaurakoihin mahdollistaa sen, että myös paikalliset yritykset voivat tarjota osaamistaan. 

Biotuotetehtaan suunnittelun keskeisiä kriteerejä ovat olleet päästöjen minimointi, pieni veden ominaiskulutus sekä korkea energia- ja materiaalitehokkuus. Tehtaan käyttämä puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti.

Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista Suomessa. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, vaan se tuottaa kaiken tarvitsemansa energian puusta. Tehtaan sähköomavaraisuus on 240 prosenttia.

 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle