Oppiminen jatkuu työn arjessa

Uutiset 11.05.2022

Työikäisten osaamista tulee kehittää ja päivittää koko työuran ajan, kannustavat tutkijat.

Työn arjessa oppiminen on nähtävä keskeisenä jatkuvan oppimisen muotona. Oppimista tarvitaan, sillä työelämä muuttuu jatkuvasti. Jotta muuttuviin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan, työikäisten osaamista tulee kehittää ja päivittää koko työuran ajan. 

Teollisuuden Palkansaajien julkaisemassa Edistys-analyysissä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteilijät Soila Lemmetty, Marianne Jaakkola ja Kaija Collin kokoavat yhteen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä työssä tapahtuvasta oppimisesta: mitkä tekijät mahdollistavat, edistävät tai rajoittavat työssä oppimista ja millaisia seurauksia työssä oppimisesta on paitsi yksilöille ja organisaatioille myös yhteiskunnalle laajemmin. 
 
Muodollisten koulutusten lisäksi työn arjessa oppimisella on tärkeä rooli osaamisen ja taitojen kehittymisessä. Analyysin mukaan aikuisten työuran aikaisesta oppimisesta vain noin 10–20 prosenttia toteutuu koulutuksissa ja seminaareissa ja loput 80–90 prosenttia työn tekemisen lomassa. Tutkijat korostavat, että organisaatioiden toimijoiden, johdon, henkilöstötyöntekijöiden ja esihenkilöiden on tärkeää ymmärtää oppimista ilmiönä ja kehittää keinoja päivittäin tapahtuvan oppimisen tukemiseksi.
 
Aiheesta lisää:

Jatkuva työssä oppiminen - Lähtökohtia, edellytyksiä ja seurauksia 10.5.2022
Jatkuva työssä oppiminen on kolmastoista julkaisu TP:n Edistys-sarjassa.
 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle