Neuvottelutulos etenee valtuustoon

Uutiset 13.11.2017

Paperiliiton hallitus esittää yksimielisesti liittovaltuustolle neuvottelutuloksen hyväksymistä.

Paperiliiton hallitus käsitteli tänään maanantaina pidetyssä kokouksessaan perjantaina saatua neuvottelutulosta paperiteollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi.

Hallitus kävi sisällöstä perusteellisen keskustelun, minkä jälkeen hallitus päätti yksimielisesti esittää neuvottelutulosta Paperiliiton liittovaltuuston hyväksyttäväksi. Valtuuston ylimääräinen kokous on perjantaina 17. marraskuuta.

Sopimuskausi ja palkankorotukset

Sopimuskausi on Paperiliiton tavoitteen mukaisesti kaksi vuotta 10.11.2017–30.11.2019. Tänä aikana palkkoja korotetaan 1. vuotena yhteensä 32 senttiä ja 2. vuotena yhteensä 30 senttiä. Korotukset sisältävät yleiskorotuksen ja paikallisesti sovittavan erän.

8.1.2018 alkavan palkkakauden yleiskorotus 13 senttiä ja paikallinen erä 19 senttiä. 7.1.2019 alkavan palkkakauden yleiskorotus 12 senttiä ja paikallinen erä 18 senttiä. Jos paikallisen erän jaosta ei synny yksimielisyyttä, jaetaan paikallisen erän osuus myöhennettynä yleiskorotuksena. Tällöin korotukset astuvat voimaan 2.4.2018 ja 1.4.2019.

Korotusten vaikutus alan keskipalkasta laskien on ensimmäiselle vuodelle 1,8 prosenttia ja toiselle vuodelle 1,7 prosenttia.

Tekstimuutokset

Eniten kiinnostusta herättävät muutokset ovat ulkopuolista työvoimaa sekä joulu- ja juhannuskäyntiä koskevat tekstikohdat.

Ulkopuolisen työvoiman osalta merkittävin muutos koskee siivous-, vartiointi- ja ruokalatoimintoja, jotka työnantaja voi tästä eteenpäin ulkoistaa omalla päätöksellään. Mahdollisen ulkoistuksen yhteydessä työntekijällä on kuitenkin oikeus jäädä nykyisen yhtiön palvelukseen.

Jouluna ja juhannuksena työskentely sellaisilla tuotantolinjoilla tai -osastoilla, jotka eivät ole edellisenä viitenä tes-seisokkina olleet käynnissä eli 1.1.2015–1.7.2017, voidaan työskennellä aiemmista ehdoista poiketen. Työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja ensisijaisesti työhön kutsutaan työvuorojärjestelmän mukaan työvuorossa olevia. Tehdystä työstä maksetaan 200 prosentilla korotettu palkka. Tes-seisokista kertyy vapaapäiviä tehtyjen työvuorojen suhteessa.

Sosiaalisia muutoksia

Palvelusvuosikorvauksiin saatiin parannus niille yli 55-vuotiaille työntekijöille, joiden työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti 20 vuotta. Heillä on oikeus palvelusvuosikorvauksen vaihtamiseen vapaaksi yhden viikon verran vuodessa. Vapaan voi pitää yhdenjaksoisena välittömästi ennen vanhuuseläkettä.

Sairauspoissaoloista ilmoittamisen käytäntö laajenee siten, että sairasta enintään 10-vuotiasta lasta voi jäädä hoitamaan omalla ilmoituksella.

Paperiteollisuuden pääluottamusmiesten työstävapautusaikoja lisättiin. Esimerkiksi kokonaan työstävapautuksen saa, kun pääluottamusmiehellä on edustettavanaan vähintään 250 työntekijää.

Työsuojeluvaltuutetut saivat palkkioonsa lisäkorotuksia.

Jos sopimus hyväksytään, pääluottamusmiesten koulutukset uuden työehtosopimuksen sisällöstä aloitetaan mahdollisimman pian.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle