Neuvottelun kulku

Jäsenasiat 08.09.2017

Paperiteollisuuden toukokuussa alkaneet tes-neuvottelut etenevät vaiheittain.

Näin se käy
1. Neuvotteluihin valmistautuminen

2. Varsinaiset neuvottelut
Kyseessä on niin sanottu liittokierros eli työntekijä- ja työnantajaliitot neuvottelevat uudesta työehtosopimuksesta kukin omien tavoitteittensa pohjalta. Takaraivossa neuvottelijoilla todennäköisesti vaikuttavat puheet sekä talouden kasvusta että palkkamaltista.
  Neuvottelut voivat jatkua sopimuksen päättymisen jälkeen.
       Jos neuvottelut katkeavat, syntyy sopimukseton tila, voimassa vanha tes, ei työrauhavelvollisuutta

3. Neuvottelutulos
Neuvottelut voivat venyä myös yli voimassaolevan teskauden. Kun tulosta on syntynyt, saatu neuvottelutulos esitetään liiton hallitukselle ja liittovaltuustolle hyväksyttäväksi. Siirry kohtaan 5.

4. Neuvottelutulosta ei saavuteta
Jos neuvottelut katkeavat, osapuolet ovat sopimuksettomassa tilassa. Vanhaa työehtosopimusta noudatetaan keskeisiltä osin. Työrauhavelvollisuutta ei ole, joten sopimuksen syntyä voidaan yrittää vauhdittaa painostustoimiin. Paperiliiton hallituksella on valtuudet päättää esimerkiksi työtaistelun alkamisesta. Työriitojen sovittelulaki määrää, että työnseisauksesta on ilmoitettava valtakunnansovittelijalle
ja vastapuolelle 14 vuorokautta ennakkoon. Samalla osapuolet ovat velvollisia osallistumaan sovittelumenettelyyn, jota johtaa
valtakunnansovittelija. Jos ja kun työtaistelu alkaa, palkanmaksu keskeytyy ja Paperiliitto maksaa jäsenilleen työtaisteluavustusta. Työtaistelutoimet päättyvät, kun osapuolet hyväksyvät sovintoesityksen.

5. Neuvottelutuloksen hyväksyminen
Neuvottelutulos tai sovintoesitys on vielä hyväksyttävä järjestöjen hallinnossa, ennen kuin siitä tulee uusi työehtosopimus.
Paperiliitossa tulosta käsittelee ensin liiton hallitus, joka esittää sen edelleen liittovaltuustolle hyväksyttäväksi.

6. Sopimuksen voimaantulo
Hyväksymisten jälkeen uusi työehtosopimus tulee voimaan edellisen sopimuskauden päätyttyä eli aikaisintaan 1.10.2017 alkaen.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle