Neuvottelujen tavoiteaika lähenee

Uutiset 17.11.2021

Paperiliitto jatkaa työehtoneuvotteluja tiiviisti kohti marraskuun loppuun asettamaansa määräaikaa.

Paperiliiton hallinto on tyytyväinen, että työehdot on saatu sovittua 40 prosentille paperiteollisuuden työehtojen piirissä työskentelevistä jäsenistä. Liittovaltuuston kokouksessa todettiin, että syntyneiden sopimusten maltilliset ja kilpailukykyä parantavat korotukset tuovat ennustettavuutta työnantajille myös sopimusten pitkän keston kautta.

Valtuuston jäsenet saivat kattavan kuvan vallitsevasta työmarkkinatilanteesta. Paperiliiton tavoite on edelleen saada paperiteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset sovittua marraskuun loppuun mennessä. Paperiliiton hallituksen ja valtuuston jäsenet ovat erittäin huolissaan keskeneräisistä neuvotteluista ja niiden etenemisestä, sillä paperiteollisuuden nykyisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2021. Työnantajien tulkinnan mukaan työehtojen niin sanottu jälkivaikutus ei tämän jälkeen päde, koska valtakunnallisten työehtojen voimassaolo lakkaa. Tähän syynä on työnantajia edustavan Metsäteollisuus ry:n päätös irtautua sopimustoiminnasta ja siirtää sopiminen yritystasolle.

Paperiliiton hallitus ja liittovaltuusto kokoontuivat 16.-17.11.2021 Helsingissä.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle