Neuvotteluja tulee jatkaa

Tiedotteet, Uutiset 12.10.2017

Isojen konsernien pääluottamusmiesten mielestä tes-neuvotteluja on jatkettava rakentavasti.

Työehtosopimusneuvotteluja tulee jatkaa ja sopimukseen päästä rakentavasti osapuolten kesken sopien, ei yksipuolisen sanelun kautta. Tämä viesti lähti paperiliittolaisilta pääluottamusmiehiltä kolmen metsäyhtiön Stora Enson, UPM:n ja Metsä Groupin johtohenkilöille.

Työntekijät kokivat, että Metsäteollisuuden esitys nollakorotuksista on työntekijöitä halventava. Pääluottamusmiehet olivat pettyneitä siihen, ettei työnantajaosapuoli tunnu antavan mitään arvoa viime vuosien yhteistyölle ja siitä kumpuaville tuloksille. He ovat myös huolissaan siitä, miten syntynyt tilanne vaikuttaa kunkin yhtiön maineeseen.

Pääluottamusmiesten mielestä tilaustilanteen ollessa hyvä pitäisi sopimuskausi ja sen ajaksi taattu työrauha saada sovittua vähintään kahdeksi vuodeksi. Tämän nähtiin tuovan jatkuvuutta tähänkin saakka toteutetulle työehtosopimuksen mukaiselle paikalliselle sopimiselle.

Paperiliitto oli kutsunut pääluottamusmiehet koolle konserneittain kokouksiin käymään läpi tes-neuvottelutilannetta.
Paperiliiton seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 19. lokakuuta.

Uutta neuvotteluaikaa Paperiliiton ja Metsäteollisuuden välillä ei ole sovittuna.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle