METSO-ohjelman rahoitus vahvistettava

Tiedotteet, Uutiset 23.03.2017

Paperiliitto ja 22 muuta Kansallisen metsäneuvoston jäsenyhteisöä vetoavat METSO-ohjelman puolesta.

Kansallisen metsäneuvoston jäsenet vetoavat hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamiseksi.
Neuvoston mukaan vapaaehtoisella metsien suojeluohjelma METSO:lla on saavutettu hyviä tuloksia eteläisen Suomen metsien suojelussa ja talousmetsien luonnonhoidossa. Ohjelman kautta on suojeltu pysyvästi jo noin 60 000 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta arvokasta metsää, määräaikaiseen suojeluun on saatu noin 37 000 hehtaaria ja luonnonhoitohankkeita on tehty noin 17 000 hehtaarilla.

METSO perustuu vapaaehtoisuuteen, mikä on neuvoston mielestä myös maailmalla luonnonsuojelun keinona ainutlaatuista. Ohjelma on vahvistanut luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja maanomistajat ovat ottaneet sen hyvin omakseen. Ohjelmalla on laaja tuki myös metsäteollisuuden, metsätaloustoimijoiden ja ympäristöjärjestöjen keskuudessa.

Vuoteen 2025 jatkuvan ohjelman tavoitteista on edelleen saavuttamatta noin puolet. Hallituskauden alussa tehty jopa 70 prosentin leikkaus METSO:n määrärahoihin vaarantaa vakavasti ohjelman tavoitteiden toteutumisen, arvioi Kansallinen metsäneuvosto.

Vetoomuksen 23 allekirjoittajayhteisöä vetoaa maan hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamiseksi siten, että ohjelman tavoitteet
voidaan saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. Samalla kun biotaloutta halutaan puun käyttöä lisäämällä vahvistaa, tulee myös metsien ekologisen kestävyyden turvaamiseen kiinnittää erityistä huomiota. METSO-ohjelma on tässä keskeisessä asemassa.

Allekirjoittajia ovat Energiateollisuus ry, Helsingin Yliopisto, Kemianteollisuus ry, Luonnonvarakeskus, Luonnon, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry, Metsähallitus, Metsämiesten Säätiö, Metsäteollisuus ry, Paperiliitto ry, Puuliitto, Saamelaiskäräjät, Sahateollisuus ry, Suomen Latu ry, Suomen metsäkeskus, Suomen Metsäsäätiö, Suomen Metsäyhdistys ry, Suomen 4H-liitto ry, Suomen Partiolaiset ry, Suomen riistakeskus, Suomen ympäristökeskus ja WWF Suomi.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle