Kriisistä ylös yhteisen näkemyksen avulla

Uutiset 11.09.2020

Teollisuuden palkansaajat esittää, että Suomelle tulisi luoda yhteinen teollisuuspoliittinen strategia, jolla taataan teollisuudelle vakaa toimintaympäristö yli vaalikausien.

- Olisi äärimmäisen tärkeää saavuttaa yhteinen näkemys siitä, miten suomalainen teollisuus pärjää globaalissa kilpailussa koronakriisin jälkeen, painottaa TP:n hallituksen puheenjohtaja Petri Vanhala.

TP korostaa sopimisen ja yhteistyön tärkeyttä kautta linjan. Suomalaisen mallin vahvuus on sopimusjärjestelmän tuoma vakaus ja ennakoitavuus - sekä sen mahdollisuus myös nopeisiin ratkaisuihin. Tältä pohjalta on edettävä jatkossakin.

Teollisuuden palkansaajien linjapaperissa Koronakriisistä uuteen kasvuun esitetään useita konkreettisia toimenpiteitä suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi. Näitä ovat muun muassa TKI-menojen osuuden kasvattaminen, energiaveron alentaminen EU:n sallimalle minimitasolle sekä infrainvestointeihin panostaminen.

Työllisyyttä edistävissä toimissa Teollisuuden palkansaajat toivoo hallituksen panostavan aktiivisen työvoimapolitiikan keinoihin. Aktiivisella työvoimapolitiikalla tuetaan työttömiksi jäävien pikaista työllistymistä kriisin väistyessä sekä työvoiman tuottavuutta pidemmällä tähtäimellä.

Koronakriisistä uuteen kasvuun kokonaisuudessaan (pdf)


 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle