Kokeiluun yksilöllinen vuorotyöaika

Uutiset 22.06.2023

Metsä Groupin tehtailla on tulossa käyttöön uusi "työkalu" vuorotyössä jaksamiseen.

Metsä Groupilla alkaa ensi vuonna yksilöllisen vuorotyöaikamallin kokeilu. Mallin tarkoitus on tukea työkykyä työuran eri vaiheissa.

Yksilöllisessä vuorotyöaikamallissa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työaikaansa ja esittää yksilöllisiä toiveita työajastaan. Metsä Groupin työpaikoilla käyttöön otettava malli on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Paperiliitto on tukenut valmistelua.

– Tämä toimii esimerkkinä siitä, miten työelämää voidaan kehittää yhdessä ja lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, toteaa Paperiliiton vastaava sopimusasiantuntija Markku Häyrynen.

– Yhteistyö on sujunut hyvin ja on sen mukaista, että voimme näin uudistaa työelämää yhdessä henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa, Metsä Groupin työsuhdejohtaja Jari Forss kertoo.

Mallia varten esihenkilöt kartoittavat syksyksi kunkin henkilön eri työaikavaihtoehtoja ja yksilöllisiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Työvuorosuunnitelmat vuodelle 2024 pyritään toteuttamaan näiden yksilöllisten toiveiden pohjalta. Kokeilu kestää vuoden.

Metsä Fibren Äänekosken tehtaan pääluottamusmies Jorma Paajanen näkee mallissa monia tärkeitä elementtejä vaikuttaa jaksamiseen työuran eri vaiheissa. Vaihtoehtona voi olla muutakin kuin 8 tai 12 työvuorojärjestelmä, kuten vaikkapa työajan lyhentäminen.

– Nykyinen TAM 37 joustaa huonosti perheen ruuhkavuosiin, lasten koulunaloitukseen tai ikääntyneistä vanhemmista huolehtimiseen. Mallin tarkoitus on, että sitä voisi säätää henkilökohtaisesti oman elämäntilanteen mukaan ja ehkä sitä kautta jaksaa työelämässä pitempään, Paajanen perustelee.

­Aiheesta myös 30.6. ilmestyvässä Paperiliitto-lehdessä.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle