Kartalle työpaikan yhdenvertaisuudesta

Tiedotteet, Uutiset 05.12.2016

Yhdenvertaisuussuunnitelma lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Työnantajien velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Isoimmilla eli vähintään 30 henkeä työllistävillä työpaikoilla on uuden lain mukaan oltava kirjallinen yhdenvertaisuussuunnitelma viimeistään ensi vuoden alussa.

– Suunnitelman toteutumiseen liittyvä suunnitteluprosessi on työnantajille erinomainen keino kartoittaa ja arvioida oman työpaikan yhdenvertaisuustilannetta yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla työpaikalle on mahdollista laatia sopivia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, korostavat palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK.

Järjestöt laskevat satsausten kannattavan, sillä työhyvinvoinnin parantuessa myös työpaikan tuottavuus kasvaa. Yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole työyhteisöissä irrallinen tai erillinen asia, vaan sen pitäisi olla luonteva osa työpaikan jokapäiväistä toimintaa. 

Syrjintää on, jos ihmistä kohdellaan toisia huonommin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia. Tällaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä peruste.

Lisätietoa:
www.yhdenvertaisuus.fi/

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle