Järjestöjohtajat vaativat yhteistyötä työpaikkojen puolesta

Uutiset 13.07.2023

Kannanotossa kannustetaan kaikkia toimijoita yhteistyössä etsimään keinoja varmistaa toimintaympäristöä työpaikkojen säilyttämiseksi tai uusien luomiseksi.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ja kolme muuta edunvalvontajohtajaa patistavat maan hallitusta luomaan edellytykset sekä uutta että vanhaa teollisuutta tukevalle TKI-toiminnalle.

Järjestöjen kannanotto on julkaistu 13.7.2023 Kauppalehdessä.

"Suomen teollisuus elää murrosvaihetta. Pitkään hyvinvointia tuonut metsäteollisuus suunnittelee vähentävänsä tuotantoaan Suomessa, kun vastaavasti uusilla aloilla on paljon lupaavia hankkeita käynnissä. Esimerkiksi akkuteollisuuden arvioidaan tuovan useiden miljardien investoinnit ja toistakymmentä tuhatta työpaikkaa Suomeen.

Uudessa hallitusohjelmassa mainitaan, että hallitus tukee Suomen mineraali- ja akkustrategian kasvua ja että hallitus sitoutuu kansalliseen tavoitteeseen nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että Suomella on käsillä historiallinen tilaisuus hyötyä globaalista puhtaan siirtymän investointiaallosta ja että hallitus toteuttaa johdonmukaista teollisuuspolitiikkaa, joka antaa yrityksille näköalan kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä ja varmuutta investoida. Yksi hallituskauden keskeisistä tavoitteista on tehdä Suomesta investointeja houkutteleva maa.

Nyt kaikkien toimijoiden tulee yhteistyössä etsiä keinoja tämän toteuttamiseksi ja nykyisten työpaikkojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi. Yksi tärkeä askel on luoda edellytykset sekä uutta että vanhaa teollisuutta tukevalle TKI-toiminnalle. Mikäli Suomi tässä kilpailussa häviää jopa naapurimaille, meillä ei ole mahdollisuuksia pärjätä globaalissakaan pelissä investoinneista."

David Lindström
toimitusjohtaja, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

Jyri Häkämies
toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Jarkko Eloranta
puheenjohtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Petri Vanhala
puheenjohtaja, Paperiliitto

Lisää tiedotteita:

Uutiset
29.08.2018
Hallitus ei peruuttanut
Tiedotteet Uutiset
08.08.2018
SAK: Puskureita talouteen
Takaisin Tiedotteet-sivulle