Jalostukseen uusi työehtosopimus

Tiedotteet, Uutiset 22.01.2018

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimus tulee voimaan 1. helmikuuta.

Paperiliiton hallitus hyväksyi Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen kokouksessaan 18. tammikuuta. Neuvottelutulos Paperiliiton ja Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n välillä syntyi 21. joulukuuta.
Sopimus sisältää palkkojen korotukset molemmille sopimusvuosille ajalla 1.2.2018.–31.1.2020. Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella ja paikallisesti sovittavalla erällä. Korotukset noudattavat tes-neuvotteluissa muodostunutta yleistä linjaa 1,6 prosenttia vuodessa. Korotukset on muutettu senttimääräisiksi huomioiden alan keskipalkkaus. Tehty sopimus korottaa vastaavasti työehtosopimuksen mukaisia lisiä.
Sopimuksen osana sovittiin myös keskusjärjestösopimusten noudattamisesta osana työehtosopimusta.

Lisää paikallista sopimista

Tehty sopimus pitää sisällään paikallisen sopimisen lisäämisen. Työaikaa voi sopia paikallisesti entistä laajemmin. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden paikallisesti sopien siirtyä noudattamaan kuukausipalkkaa.

Simppelimpi loma-ajan palkka

Sopimukseen sovittiin muutos loma-ajan palkanmaksuun. Tulevaisuudessa loma-ajan palkka muodostuu vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijöille maksetaan loman aikana todellinen loma-ajan palkka siten, että lomapalkan tasauserää ei enää muodostu eikä sitä näin ollen tarvitse enää maksaa.
Tämä muutos ei koske kuitenkaan osa-aikaisia työntekijöitä, joiden loma-ajan palkanmaksu jatkuu ennallaan. Lomallelähtörahan maksaminen säilyy ennallaan.

Vahvistusta luottamustehtäviin

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työstävapautusaikaa muutettiin vastaamaan alan työpaikkojen rakennetta. Lisäksi henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan sopimuskauden aikana yleisen linjan mukaisesti.
Sairaan lapsen hoito omalla ilmoituksella toteutui samalla tavoin kuin paperiteollisuuden työehtosopimuksessa eli menettely ei edellytä paikallista sopimusta vaan vanhemmilla on siihen oikeus.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle