Hyvistä työoloista lisää tuottavuutta

Uutiset 30.09.2020

Hyvät työolot lisäävät tuottavuutta ja pidentävät työuria, kertoo Teollisuuden palkansaajien uusin raportti.

Teollisuuden palkansaajien uuden raportin mukaan työolot vaikuttavat muun muassa työtyytyväisyyteen, yritysten tuottavuuteen sekä työurien pituuteen. Raportti sisältää yksiin kansiin koottona tutkimuksia työolojen vaikutuksista työhyvinvointiin, työntekijöiden poissaoloihin, vaihtuvuuteen ja eläköitymiseen sekä yritysten tuottavuuteen. 

Työolot ovat avainasemassa työssä jaksamisessa ja työntekijöiden suoriutumisessa työtehtävissä. Tyytyväiset työntekijät ovat harvemmin pois töistä ja ovat vähemmän alttiita vaihtamaan työpaikkaa. Esimerkiksi työntekijöiden omaehtoista osallistumista tukevilla johtamismenetelmillä on työhyvinvointia parantava vaikutus. Työuria voidaan tulosten mukaan pidentää työoloja parantamalla. Epämukavat työolot taas heikentävät työtyytyväisyyttä ja lisäävät ajatuksia varhaisesta eläköitymisestä.

Raportin tekijät ovat Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija, Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professori Petri Böckerman ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen emeritusprofessori Pekka Ilmakunnas.

Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus raportti on saatavilla TP:n verkkosivuilla.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle