Hierominen jatkuu

Tiedotteet, Uutiset 09.03.2016

Alakohtaiset neuvottelut tyssäsivät alkumetreillä.

Yhteiskuntasopimusta vatvotaan yhä, nyt kilpailukykysopimuksen nimellä. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt saivat sopimuksesta aikaan viimein neuvottelutuloksen.

Kilpailukykysopimuksen mukaan muun muassa vuosittaista työaikaa pidennettäisiin keskimäärin 24 tunnilla muuttamatta ansiotasoa. Nykyisten työehtosopimusten voimassaoloa jatkettaisiin vuodella. Paikallista sopimista edistettäisiin pääosin työehtosopimusmääräyksin, mutta työnantaja voisi kuitenkin käyttää paikallisesti sopien selviytymislauseketta turvatakseen toimintansa ja työpaikat silloin, jos työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

Valmiutta oli

Paperiliiton hallitus otti kantaa neuvottelutulokseen, kuten muutkin SAK:laiset ammattiliitot. Keskustelujen ja harkinnan jälkeen hallitus päätti, että Paperiliitto on valmis aloittamaan alakohtaiset sovellutusneuvottelut.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala korosti kokouksessa, että kyseessä on vasta ilmoitus valmiudesta aloittaa alakohtaiset soveltamisneuvottelut kilpailukykysopimuksesta. Lopulliset päätökset kilpailukykysopimukseen lähtemisestä tekisi Paperiliiton valtuusto toukokuun loppuun mennessä.

Liiton hallitus edellytti, että ennen alakohtaisten neuvottelujen aloittamista maan hallitus ottaa selkeämmin kantaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vaatimukseen peruuttaa kilpailukykysopimuksen vaihtoehtona olevat 1,5 miljardin lisäleikkaukset ja veronkorotukset.

Tilanne on auki

Tilanne mutkistui, kun osa SAK:laisista ammattiliitoista päätti jättäytyä neuvotteluiden ulkopuolelle. SAK:n hallitus päätti kuitenkin, että liittojen sovellusneuvottelut voivat alkaa äänestystuloksella 14-5 ja yksi tyhjä ääni.

Vielä samana päivänä Elinkeinoelämän Keskusliitto ilmoitti, että sille ei riitä SAK:sta 60 prosentin kattavuus, vaan kaikkien pitää olla mukana, jotta sovellutus voisi alkaa. Metsäteollisuus ry oli myös samalla linjalla ja näin ollen alakohtaisia neuvotteluita Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välillä ei toistaiseksi aloiteta.

– Paperiliitto ei nyt edistä neuvotteluiden aloittamista, vaan odotellaan, kertoo Petri Vanhala.

Neuvottelujen aikajana (SAK) 11.3.2016
SAK hyväksyi alustavasti
7.3.2016
Paperiliitto valmis käynnistämään neuvottelut 4.3.2016

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle