Eläkkeet uusiksi

Tiedotteet, Uutiset 26.09.2014

Eläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen. Pitkän ja raskaan työuran tehnyt voi hakea työuraeläkettä 63-vuotiaana.

- Paljon hyviä asioita. Siksi se kannatti hyväksyä, toteaa Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala uudesta eläkejärjestelmästä, jonka työmarkkinoiden keskusjärjestöt allekirjoittivat perjantaina.

Eläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta, jolloin eläkeikä alkaa nousta asteittain 65 vuoteen. Paperiliiton jäsenten keski-ikä on 48 vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että suurimmalle osalle eläköitymisiäksi tulee 65 vuotta.

Vuoden 2015 jälkeen eläkeikä määräytyy pääsääntöisesti elinajanodotteen mukaisesti. Jos elinajanodote nousee esimerkiksi kolme vuotta, eläkeikä nousee kaksi vuotta.

Eläkeuudistus ei vaikuta lähivuosina eläköityvien elämään. Ennen vuotta 1955 syntyneet siirtyvät vanhuuseläkkeelle edelleen 63–65-vuotiaina.

Työuraeläke kuormittavasta työstä

Vanhalan mukaan hyvää uudessa sopimuksessa on muun muassa se, että eläkekarttuma on nyt oikeudenmukaisempi. Karttuma alkaa jo 17 vuodesta. Työeläkettä kertyy myös koko palkasta, kun eläkettä laskettaessa palkasta ei vähennetä enää työntekijän eläkemaksua.

Myös lisäpäiväjärjestelmä eli työttömyysputki säilyy.

Lisäpäiväjärjestelmän lisäksi Paperiliitolle oli tärkeää, että eläkeuudistuksessa huomioidaan eri alojen erityispiirteet, paperialalla pitkät työurat ja rankka työ.

Uuteen eläkejärjestelmään sisältyy nyt niin sanottu työuraeläke, jolle voi päästä fyysisesti tai henkisesti raskaassa ammatissa ollut henkilö, jonka työura on kestänyt vähintään 38 vuotta. Eläkkeen ikäraja on 63 vuotta.

– Tämä on hyvä päänavaus, mutta ei riittävä. Työuraeläke ei ole automaatio, vaan työn kuormittavuutta ja mahdollisuuksia selvitä nykyisessä työssä arvioivat sekä työterveyshuolto että eläkejärjestöt, Vanhala huomauttaa.

Mistä töitä?


Uusi eläkejärjestelmä ei poista sitä tosiasiaa, että teollisuudessa ei ole työpaikkoja.

- Olemme kysyneet työnantajajärjestöiltä, että mistä niitä työpaikkoja nyt tulee. Nyt tarvitaan töitä eikä irtisanomisia. Ja kuka palkkaa töihin kuusikymppisen? Vanhala kysyy.

Lisäksi työurien pidentämiseen on haastettava myös työnantajat. Tarvitaan parannuksia työolosuhteissa, työaikajoustoja ja muita toimia, jotta ihmiset jaksavat työssä pidempään.

Teksti: Tiina Suomalainen

Uuden eläkejärjestelmän ydinkohdat

¤ Karttumaratkaisu oikeudenmukainen. Eläkkeiden taso nousee, kun palkansaajamaksun aiheuttama eläkkeiden piiloleikkuri poistuu.
¤ Karttuma alkaa jo 17 vuodesta.
¤ Pitkän työuran raskaissa töissä tehneille mahdollisuus työuraeläkkeeseen.
¤ Työkyvyttömyyseläkkeet paranevat.
¤ Työttömyysturvan lisäpäivät säilyvät.
¤ Osa-aikaeläkkeestä joustavampi osittainen varhennettu vanhuuseläke

Aiheesta myös

SAK:n hallitus hyväksyi eläkeratkaisun - tietopaketteja ratkaisusta 26.9.2014

Eläköitymisen kohtalon hetket 29.8.2014

Riittävän pitkä - Paperiliitto-lehti 6/2014 29.8.2014

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle