Tukimuodot

  Sopimuskurssi Järjestökurssi
Työnantaja korvaa palkka kurssiajalta koulutussopimuksen mukaisesti ei korvaa ansionmenetystä kurssiajalta
Liitto korvaa kurssimaksu, oppimateriaali, matkat kurssimaksu, oppimateriaali, matka, kurssipäiväraha, kurssistipendi
Osasto korvaa   jos kurssi ei kuulu liiton tukemaan koulutukseen, voi kulut maksaa osasto