Työsuojelun peruskurssi

Ajankohta: 09.09.2024 - 13.09.2024

Tapahtumapaikka: Hakaniemi

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut

Kurssikieli: Suomi

Työsuojelun peruskurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille.

Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan sekä vastuisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuojeluasioissa.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Sisältö
Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
- tunnistaa mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön keskeisimmät tehtävät ja oikeudet.
- nimetä työnantajan ja työntekijän työsuojeluvastuut.
- nimetä työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat.
- tunnistaa työturvallisuuslainsäädännön keskeiset pykälät tehtävänsä hoitamiseen liittyen.
- nimetä työpaikan perehdyttämisohjelmaan kuuluvat keskeiset asiat.
- tunnistaa ennakoivan vaarojen torjunnan menettelyt.
- nimetä oman toimialansa työpaikkojen keskeisiä vaara-, kuormitus- ja olosuhdetekijöitä.
- tunnistaa vaaratilanteiden ja työtapaturmien tutkinnan toimintatapoja.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

 

Takaisin Tapahtumat-sivulle