Työsuojelun jatkokurssi 1. osa (5+5 pv)

Ajankohta: 11.11.2024 - 15.11.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut

Kurssikieli: Suomi

Kehitä henkilökohtaista työsuojeluosaamistasi kahden viikon jatkokurssilla.

Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kurssi on kaksiosainen. Toinen osa on 9.-13.12.2024. Kurssin molemmille viikoille haetaan samalla kertaa.

Sisältö
Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

  • arvioida työpaikkansa työsuojelutavoitteita ja toimintamalleja.
  • ehdottaa kehittämiskohteita työsuojelutavoitteisiin ja toimintamalleihin.
  • arvioida työpaikkansa työturvallisuuden tasoa ja ohjeita.
  • arvioida työpaikkansa työturvallisuuteen liittyvien vaaratekijöiden tunnistamista ja riskienhallinnan hallintamenettelyjä.
  • toimia työpaikkansa erilaisissa neuvottelutilanteissa aktiivisena osapuolena.
  • toimia omassa tehtävässään epäasiallisen kohtelun ja häirintätilanteiden ongelmaratkaisu- ja menettelytapatilanteissa.
  • määritellä työpaikkansa näkökulmasta työkykyyn vaikuttavat asiat.
  • kuvata keskeiset asiat työkyvyttömyystilanteiden (sairaus/työtapaturma/ammattitauti) korvaamisesta.
  • antaa esimerkkejä työntekijän tukemisesta työterveysneuvotteluissa.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa viiteen (5) opintopisteeseen.

Takaisin Tapahtumat-sivulle