Riskien arviointi

Ajankohta: 30.11.2020 - 02.12.2020

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut

Kurssikieli: Suomi

Työsuojelun täydennyskurssi

Riskien arviointikurssi on tärkeä lisäperehdytys perus- ja jatkokurssin suorittaneille työsuojelusta vastaaville. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Tämä riskien arviointi ja hallinta toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa.

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua työpaikalla vaarojen selvittelyyn ja terveysriskien arviointiin.

Kurssin sisältöä:

  • asennus- ja huoltotöiden vaarojen tunnistaminen ja arviointi
  • kemiallisille tekijöille altistuminen ja terveysriskin tunnistaminen ja arviointi
  • kone- ja laiteturvallisuuden arviointi
  • asenteet ja riskinotto työssä
Takaisin Tapahtumat-sivulle