Riskien arviointi - työsuojelun täydennyskurssi

Ajankohta: 25.09.2023 - 27.09.2023

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut

Kurssikieli: Suomi

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat yhdessä henkilöstön kanssa.

Kurssin kohderyhmä: työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet sekä työsuojelutoimikunnan jäsenet

Kurssin sisältöä:

  • Esitellään ja harjoitellaan menetelmiä ja toimintatapoja työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin.
  • Käsitellään eri tekijöille altistumista ja terveysriskien tunnistamista ja arviointia.
  • Pohditaan asenteisiin ja riskinottoon vaikuttamista työssä.
Takaisin Tapahtumat-sivulle