Luottamusmiesten peruskurssi

Ajankohta: 07.10.2024 - 11.10.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Luottamusmiehet

Kurssikieli: Suomi

Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi se antaa rohkeutta luottamustehtävien hoitoon.

 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kertoa keskeiset asiat luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista
  • nimetä työsuhteen eri säännöstyslähteet
  • etsiä työlainsäädännöstä mainitun lain, sen nimenomaisesta luvusta ilmoitetun pykälän ja tämän yksittäisen momentin
  • valita kussakin tilanteessa oikean säännöstyslähteen
  • määritellä neuvotteluun valmistautuessaan keskeiset neuvottelutavoitteensa


Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Takaisin Tapahtumat-sivulle