Luottamusmiesten jatkokurssi 2. osa, Hakaniemi

Ajankohta: 11.11.2024 - 15.11.2024

Tapahtumapaikka: Hakaniemi

Kohderyhmä: Luottamusmiehet

Kurssikieli: Suomi

Kahden viikon jatkokurssilla kehitetään ja syvennetään osaamista sekä harjoitellaan uusia taitoja. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia, jotka lisäävät osaamista tehokkaasti ja monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa säännöstyslähteitä työelämän eri käytännön tilanteissa
  • tunnistaa oikeudellisesti merkitykselliset seikat ongelmatilanteissa
  • kuvata yrityksen talouden tilasta kertovat keskeiset asiakirjat ja nimetä tunnusluvut
  • valmistella ja pitää lyhyen suullisen puhe-esityksen
  • kartoittaa oman työpaikkansa yhteistoiminnan tilaa
  • määritellä yhteistoiminnan parantamiseksi tärkeimmät kehittämiskohteet

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa viiteen (5) opintopisteeseen.

Huomaathan että kurssi on kaksiosainen. Ensimmäinen osa järjestetään 14.-18.10.2024. Molemmille viikoille haetaan samalla kertaa. 

Takaisin Tapahtumat-sivulle