Kompletteringskurs

Ajankohta: 13.11.2024 - 15.11.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Luottamusmiehet

Kurssikieli: Ruotsi

Fortbildning för förtroendevalda

Kursen fungerar som kompetenshöjande utbildning för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Kursens innehåll varierar från år till år.
Teman på årets kurs är bl a kollektivavtalslösningarna, lokalt avtalande, utvecklande av samarbetet på arbetsplatsen och kollektiv intressebevakning som en metod för de förtroendevalda att orka i sitt uppdrag.
Innehållet formas även enligt deltagarnas önskemål. Så kom gärna med tips på vad du vill veta mer om!

Takaisin Tapahtumat-sivulle