Grundkurs i arbetarskydd

Ajankohta: 30.01.2023 - 03.02.2023

Tapahtumapaikka: Hagnäs

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut

Kurssikieli: Ruotsi

Kursen ger dig de nödvändiga grunderna gällande arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen

Du lär dig mer om rättigheter och skyldigheter gällande arbetarskyddet. Du lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med övrig arbetarskyddspersonal.

Kursens innehåll:

  • Vi bekantar oss med lagstiftningen som reglerar arbetarskyddsarbetet
  • Vi granskar förhållandet mellan arbete och hälsa
  • Vi studerar arbetsmiljön och vilka belastningsfaktorer är de mest allmänna
  • Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar
Takaisin Tapahtumat-sivulle