Grundkurs för förtroendemän

Ajankohta: 05.02.2024 - 09.02.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Luottamusmiehet

Kurssikieli: Ruotsi

Grundkursen är en inledande kurs för dig som förtroendeman.

Det lönar sig att anmäla sig direkt efter att du blivit vald. Kursen ger dig grundkunskaper om förtroendemannens roll och uppgifter, du lär dig behärska olika begrepp, får tips gällande förhandlingsteknik och karterar din egen arbetsplats.

Kursens innehåll:

  • Vi bekantar oss med arbetslagstiftningen och andra normer som reglerar arbetslivet.
  • Vi fördjupar oss i grunderna för lokalt avtalande och övar på att förhandla.
  • Vi funderar på förtroendemannens roll som utvecklare av samarbetet på arbetsplatsen.
Takaisin Tapahtumat-sivulle