Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä

Ajankohta: 22.04.2024 - 24.04.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut

Kurssikieli: Suomi

Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia tunnistaa omalta työpaikalta tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä yrityksen kilpailukykyyn. Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteistoimintaa. Kohderyhmä: Työpaikoilla luottamustehtävissä toimivat työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat sekä työnantajien edustajat.

Kurssin sisältöä:

  • kuvailla ergonomian peruskäsitteet
  • selittää ergonomian kokonaisuuden (fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen)
  • kuvailla ergonomian tavoitteet
  • ehdottaa työn kehittämisen kohteita/tarpeita
  • yhdistää eri henkilöstöryhmien roolin ja yhteistyön (osallistavuus) osana yrityksen toimintojen kehitystyötä
  • tehdä johtopäätöksiä työpaikalla kerättävän tiedon perusteella yritysten kilpailukyvyn ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi
  • arvioida työn tutkimuksen merkityksen osana työn kehittämistä
  • hyödyntää tehtävässään ergonomiaan liittyvää keskeistä lainsäädäntöä


Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 1,5 opintopisteeseen.

Takaisin Tapahtumat-sivulle