Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla

Ajankohta: 27.05.2024 - 29.05.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Luottamusmiehet

Kurssikieli: Suomi

Kurssilla perehdytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien velvoitteisiin työelämässä sekä siihen, miten etenkin luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu toimivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjinä työpaikalla.

 

  • Opitaan ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan syrjintää, sekä saadaan välineitä puuttua syrjintään ja häirintään
  • Tiedetään, mitä tarkoitetaan ja miten tarkastellaan tasa-arvoa työelämässä
  • Perehdytään työpaikalla lain vaatimien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien sisältöön ja toteuttamiseen
  • Esitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin liittyviä oikeustapauksia ja tuomioistuinten ratkaisuja, sekä perehdytään työsyrjinnästä annettaviin sanktioihin ja hyvityksiin
Takaisin Tapahtumat-sivulle