Paikallinen sopiminen

Ajankohta: 08.04.2024 - 12.04.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Järjestöaktiivit

Kurssikieli: Suomi

Kurssi vahvistaa opiskelijan tietotaitoa työpaikalla tapahtuvasta paikallisesta sopimisesta, sen säännöstyslähteistä ja sopimuksen kirjoituskäytännöistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa työsopimustasoisen ja työehtosopimustasoisen sopimisen eron
  • määritellä tilanteen ja tarpeet, joiden pohjalta sopimusta ollaan neuvottelemassa
  • tuottaa kirjallisen sopimusluonnoksen
  • tarkastella kriittisesti muiden opiskelijoiden sopimusluonnoksia
  • laatia kirjallisen tiedotteen sopimusluonnoksensa sisällöstä

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Takaisin Tapahtumat-sivulle