Paikallinen sopiminen

Ajankohta: 16.01.2023 - 20.01.2023

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Järjestöaktiivit

Kurssikieli: Suomi

Kurssi vahvistaa opiskelijan tietotaitoa työpaikalla tapahtuvasta paikallisesta sopimisesta, sen säännöstyslähteistä ja sopimuksen kirjoituskäytännöistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa työsopimustasoisen ja työehtosopimustasoisen sopimisen eron
  • määritellä tilanteen ja tarpeet, joiden pohjalta sopimusta ollaan neuvottelemassa
  • tuottaa kirjallisen sopimusluonnoksen
  • tarkastella kriittisesti muiden opiskelijoiden sopimusluonnoksia
  • laatia kirjallisen tiedotteen sopimusluonnoksensa sisällöstä
Takaisin Tapahtumat-sivulle