Opintopisteet

Kerrytä opintopisteitä ay-kursseista

Nyt myös ammattiyhdistysopinnoista voi kertyä opintopisteitä. Murikan tämän vuoden kursseista seitsemän kerryttää näitä pisteitä.


Opintosuoritukset vapaan sivistystyön oppilaitoksissa voidaan kirjata opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Näitä oppilaitoksia ovat erimerkiksi Murikka, Kiljava, TSL tai KSL. Opintopisteet voidaan kirjata Koskeen sellaisista ay-kursseista, joiden on arvioitu täyttävän opetushallituksen määrittämät osaamisperusteiset kriteerit. 

Uudistus tuli voimaan elokuussa 2021. Aiemmin suoritetuista kursseista merkintöjä ei voi saada.

Kurssilaiselta kysytään ennen kurssin alkua, haluaako hän opintopistemerkinnän opetushallituksen Koski-rekisteriin. Tietojen tallentaminen edellyttää opiskelijan hyväksyntää. Näitä merkintöjä jokainen voi tarkastella omaopintopolku.fi -sivustolla, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Nämä merkinnät näkyvät vain opiskelijalle itselleen. 

Opintosuoritustietoja voi hyödyntää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Oppilaitoksesta ja opintosuunnasta riippuen opintosuorituksista saatuja opintopisteitä voi ehkä lukea hyväksi myös muiden tutkintojen suorittamisessa.

Jokaisesta ay-kurssista ei opintopisteitä voi saada. Kurssit sovitaan etukäteen ja niiden sisältöä arvioidaan sen mukaan, mitä kurssilainen on kurssin jälkeen oppinut. Seuraa liiton ja opistojen sivuja, sillä lisää kursseja saattaa vuoden mittaan ilmaantua.

Alta löydät Murikan opintopisteisiin (op) oikeuttavat kurssit vuonna 2022. Vuoden 2023 opintopistekurssien tiedot päivitetään pian.

Luottamusmiesten peruskurssi 2 op
Luottamusmiesten jatkokurssi 5 op
Työsuojelun peruskurssi 2 op
Työsuojelun jatkokurssi 5 op
Järjestötoimijan perusteet 1,5 op
Puheviestinnän perusteet 1,5 op
Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2 op