Lyhytkurssit

Lyhytkurssit

Paikallista koulutusta varten osastot voivat pyytää kouluttajan liiton toimistosta. Koulutus voi olla 2-3 tunnin luentotilaisuus tai useamman päivän kokonaisuus. Koulutus on suunnattu ammattiosastojen hallitusten jäsenille, luottamusmiehille ja työsuojelun osaajille. Kursseja myös räätälöidään osaston toiveiden mukaaan.

1. Edunvalvonta
Työehtosopimuskoulutus ·
Yhteistoiminta · Työttömyysturva
2. Työsuojelu
Työsuojelu paikallisella tasolla ·
Luottamushenkilöiden jaksaminen
3. Lait ja asetukset
Työntekijää ja työnantajaa koskeva
työpaikan lainsäädäntö. Tarkoitettu
kaikille luottamushenkilöille ja
työsuojelun ihmisille
4. Järjestötoiminta
Kehittyvä ammattiosasto · Tasa-arvo ·
Tiedotus, viestintä, vuorovaikutus ·
Nuorten aktivointi · Ammattiosaston hallituksen toiminta